Profesní vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti energetiky

Informace o výuce

Výuková videa na youtube.com Simulátor úsporné jízdy (freeware)
Další videa jsou dostupná na: http://www.youtube.com/channel/UChoKf1RFrAWZoSS3b_pOxIA Simulátor ke stažení na: http://www.slunecnice.cz/sw/hnr-game/

 

Šetrná jízda Hodinová dotace Prezentace
 • Historie a současnost nejen automobilové dopravy
  • vysvětlení pojmu doprava,
  • vznik a vývoj dopravy,
  • charakteristika jednotlivých druhů dopravy,
  • současná situace v Evropské unii
0,5 JIZDA_01_Historie
 • Technologie pohonu vozidel od počátku po hybridní pohon
  • technologie parního stroje,
  • spalovací motory,
  • alternativní paliva,
  • budoucí vývoj pohonných systémů
1,0 JIZDA_02_Technologie pohonu
 • Tradiční fosilní paliva, plynná paliva a biopaliva 
  • využívání fosilních paliv,
  • technologie plynných paliv,
  • současné biopaliva
0,5 JIZDA_03_Paliva
 • Vodík v dopravě – potenciál a realita 
  • technologie výroby vodíku,
  • doprava a skladování,
  • palivové články,
  • praktické uplatnění
0,5 JIZDA_04_Vodik
 • Elektřina jako staronový hráč v oblasti dopravy 
  • historie, typy akumulátorů (procesy a parametry),
  • budoucnost elektřiny v oblasti dopravy
0,5 JIZDA_05_Elektrina
 • Legislativa v dopravě, různé pohledy a možnosti dopravy 
  • vnitřní a vnější legislativní proces,
  • monitoring legislativy v EU,
  • další pohledy a možnosti v legislativě
0,5 JIZDA_06_Legislativa
 • Definování energetické třídy automobilu
  • jak zjistíme energetickou třídu automobilu,
  • dodržování předepsané a ekonomické rychlosti,
  • výběr automobilu,
  • proč jezdit ekonomicky?
1,0 JIZDA_07_Energeticka trida
 • Vliv dopravy na ekologickou zátěž 
  • vliv dopravy na životní prostředí (znečišťování ovzduší, hluk a vibrace, znečištění vod a půdy, dopravní nehody a zábor půdy),
  • kontrola a základní údržby vozidla
1,0 JIZDA_08_Vlivy na ekologii
 • Zdokonalení řidičských vlastností a dlouhodobé dodržení návyků  
  • psychologické požadavky na řidiče,
  • problémové okruhy psychologie v silniční dopravě,
  • agresivita v dopravě,
  • problematika mladistvých řidičů,
  • dlouhodobé udržení návyků řidiče
0,5 JIZDA_09_Dlouhodobe navyky
1,0 Setrna jizda – sbornik uloh (PEM clanek)
 • Zhodnocení semináře
  • vyplnění kontrolního testu
  • vyplnění evaluačního dotazníku
  • zodpovězení doplňujících dotazů pedagogů
1,0 Test – Šetrná jízda
Celkem 8,0 skripta Šetrná jízda (pdf, 6,2MB)

 

Energetická agentura zlínského kraje, o.p.s. Zlínský kraj Investice do rozvoje vzdělávání
© 2024 DVPP - Další vzdělávání pedagogických pracovníků