Profesní vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti energetiky

Energetická efektivita a úspory

Náplní energetické efektivity je vysvětlení základních pojmů, rozdělení energií podle zdroje, popis energetických soustav, energetickou náročnost budov, legislativu budov a rozdělení staveb podle energetické náročnosti,energetický management a s tím související možnosti energeticky úsporných opatření nejen v domácnostech, ale také v podnicích. Partnery a spolutvořiteli programu jsou Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod a Střední průmyslová škola Zlín. Program je zaměřen na pedagogické pracovníky, kteří by si měli své znalosti ověřit jak teoreticky, tak prakticky. K tomu slouží i pomůcky zakoupené k tomuto modulu.

Energetická agentura zlínského kraje, o.p.s. Zlínský kraj Investice do rozvoje vzdělávání
© 2024 DVPP - Další vzdělávání pedagogických pracovníků