Profesní vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti energetiky

Informace o výuce

Výuková videa na youtube.com Pomůcky pro výuku Obnovitelných zdrojů energie
Další videa jsou dostupná na: http://www.youtube.com/channel/UChoKf1RFrAWZoSS3b_pOxIA Bližší informace k pomuckám naleznete zde.
Obnovitelné zdroje energie Hodinová dotace Prezentace
 • Zdroje energie
  • vysvětlení pojmu energie a výkon
  • neobnovitelné / obnovitelné zdroje energie
  • druhy obnovitelných zdrojů energie (OZE)
0,5 OZE_01_uvod
 • Slunce
  • popis Slunce
  • historie využití sluneční energie
  • slunce jako zdroje tepla (ohřev vody a vytápění)
  • slunce jako zdroj elektrické energie
1,0 OZE_02_Slunce
 • Voda
  • historie využití vodní energie
  • energie oceánů (příliv-odliv, síla vln)
  • energie vodních toků (vodní turbíny, rozdělení vodních elektráren a konkrétní příklady)
1,0 OZE_03_Voda
 • Vítr
  • historie využití síly větru (plachty, větrné mlýny)
  • větrné elektrárny (základní principy, rozdělení)
0,5 OZE_04_Vitr
 • Biomasa
  • historie využití biomasy
  • přeměna biomasy do jiného skupenství (karbonizace, pyrolýza, zplyňování)
  • bioplyn (vlastnosti, využití, druhy bioplynových stanic)
1,0 OZE_05_Biomasa
 • Geotermální energie
  • historie využití geotermální energie
  • energie z hlubin (geotermální elektrárny a podmínky v ČR)
  • energie prostředí (princip činnosti a typy tepelných čerpadel)
0,5 OZE_06_Geotermal
 • Minulost, současnost a budoucnost OZE ve světě a v ČR
  • historický vývoj
  • legislativa a ekonomika OZE
  • budoucnost OZE
  • akumulace energie
  • chytré sítě
1,0 OZE_07_Minulost-Soucastnost-Budoucnost
0,5 OZE_08_OZE_ve_ZK
1,0 Obnovitelne zdroje energie – sbornik uloh (solarni system)
 • Zhodnocení semináře
  • vyplnění kontrolního testu
  • vyplnění evaluačního dotazníku
  • zodpovězení doplňujících dotazů pedagogů
1,0 Test – Obnovitelné zdroje energie
Celkem 8,0 skripta Obnovitelné zdroje energie (pdf, 9,8MB)

 

Energetická agentura zlínského kraje, o.p.s. Zlínský kraj Investice do rozvoje vzdělávání
© 2024 DVPP - Další vzdělávání pedagogických pracovníků