Profesní vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti energetiky

DVPP

Hlavním cílem projektu je další profesní vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) v oblasti energetiky. Kurzy z projektu „Energetická efektivita v souvislostech vzdělávání“ jsou zaměřeny na Obnovitelné zdroje energie, Energetickou efektivitu a úspory a Šetrnou jízdu. Partnery projektu jsou Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, Střední škola – centrum odborné přípravy technické Kroměříž, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí a Střední průmyslová škola Zlín.

Celý projekt je rozdělen na tři základní vzdělávací programy a to:

  1. Obnovitelné zdroje energie
  2. Energetická efektivita a úspory
  3. Šetrná jízda

V rámci projektu „Energetická efektivita v souvislostech vzdělávání“ byly pořízeny studijní pomůcky pro praktickou výuku jednotlivých témat. Více informací o pomůckách naleznete zde.

Energetická agentura Zlínského kraje děkuje za spolupráci na tvorbě studijních materiálů pedagogům:

Obnovitelné zdroje energie

Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Ing. Jaroslav Chlubný
Střední průmyslová škola Zlín Ing. Jaroslav Lednický
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod Mgr. Lenka Slezáčková

Energetická efetkrivita a úspory

Střední průmyslová škola Zlín Ing. Libor Dubčák
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod RNDr. Věra Miklasová
Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí Ing. Petr Pobořil

Šetrná jízda

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín Mgr. Rostislav Juřička
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín Ing. Dagmar Kuběnová
Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Ing. Petr Unčovský

 

 

 

a pedagogům, kteří se podíleli na lektorské činnosti:

Obnovitelné zdroje energie

Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Ing. Jaroslav Chlubný
Střední průmyslová škola Zlín Ing. Jaroslav Lednický
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod Mgr. Lenka Slezáčková

 

Energetická efetkrivita a úspory

Střední průmyslová škola Zlín Ing. Libor Dubčák
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod RNDr. Věra Miklasová
Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí Ing. Petr Pobořil

 

Šetrná jízda

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín Mgr. Rostislav Juřička

 

Projekt byl po celou dobu doprovázen články a také filmovýmy spoty: Publicita

Energetická agentura zlínského kraje, o.p.s. Zlínský kraj Investice do rozvoje vzdělávání
© 2024 DVPP - Další vzdělávání pedagogických pracovníků