Profesní vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti energetiky

Šetrná jízda

1
Vůz na jaký pohon překonal jako první na světě v roce 1899 rychlost 100 km/h?
A

benzínový

B

elektrický

C

parní

2
U které z nabízených charakteristik má silniční přeprava výhodu oproti železnici?
A

ekologický provoz

B

schopnost přepravit najednou velké množství objemného materiálu

C

flexibilita ve volbě trasy

3
První zdokumentovaná automobilová nehoda se stala:
A

na konci 19. století v Čechách

B

v polovině 19. Století v USA

C

na konci 18. Století ve Francii

4
Při použití kterého paliva jsou dosahovány nejnižší emise prachových částic?
A

bezolovnatý benzín

B

stlačený zemní plyn

C

bionafta

5
Mezi biopaliva nepatří:
A

CNG

B

RME

C

EtOH

6
Nejvíce vodíku se v současnosti vyrobí:
A

z ropy

B

ze zemního plynu

C

elektrolýzou vody

7
Automobil energetické třídy A:
A

má emise CO2 < 100 g/km

B

má emise CO2 v intervalu 101-120 g/km.

C

neexistuje, protože štítkování se týká pouze elektrospotřebičů.

8
Abychom dosáhli co nejnižší spotřeby paliva:
A

dodržujeme rychlostní limity a ve vozidle nepřepravujeme zbytečnou zátěž.

B

dodržujeme rychlostní limity, ale ve voze můžeme navíc vozit až dvacetikilogramovou zátěž, protože s tím výrobce vozu počítá a proto to neovlivňuje spotřebu paliva.

C

rychlostní limity lze z hlediska spotřeby překračovat, protože když se do cílové stanice dostaneme rychleji, spotřebujeme přitom méně paliva.

9
Přízemní ozón
A

se vyskytuje vzácně, proto není monitorován.

B

způsobuje bolesti hlavy, dýchací problémy a podráždění očí.

C

má sice vedlejší účinky, ale hlavně pomáhá zbavit ovzduší škodlivých mikrobů (ozon se používá při desinfekci pitné vody).

10
Obvyklá délka zkušebního období „řidičského průkazu na zkoušku“ je v Evropě:
A

6 měsíců

B

1 rok

C

2 roky

*

*

Energetická agentura zlínského kraje, o.p.s. Zlínský kraj Investice do rozvoje vzdělávání
© 2024 DVPP - Další vzdělávání pedagogických pracovníků