Profesní vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti energetiky

Obnovitelné zdroje energie

1
U kterého OZE není primárním zdrojem energie Slunce?
A

biomasa

B

vodní energie

C

geotermální energie

2
Co je to „peak oil“?
A

vrchol produkce ropy v daném regionu/státu, po kterém následuje už jenom pokles těžby

B

maximální produkce ropy, kterou naše planeta unese

C

mimořádně bohaté ropné ložisko (termín používaný v těžebním průmyslu)

3
Co je to „Sokratův dům“?
A

rodný dům řeckého filosofa v Syrakusách

B

koncept domu, který svou konstrukcí a orientací maximálně využívá pasivních solárních zisků

C

ukázkový dům postavený jako součást československého pavilonu na výstavě EXPO 58 v Bruselu

4
Pod pojmem „heat mirror“ (tepelné zrcadlo) se myslí:
A

moderní způsob vytápění koupelny pomocí vyhřívaného zrcadla

B

speciální sklo, které se po zahřátí dočasně změní v zrcadlo

C

speciální fólie instalovaná mezi izolační dvojsklo, která brání přehřívaní interiéru v letním období

5
Fotovoltaické články produkují:
A

pouze stejnosměrný proud

B

pouze střídavý proud

C

střídavý nebo stejnosměrný proud podle toho, z jakého polovodiče jsou vyrobeny

6
Který typ vodní elektrárny se využívá téměř výhradně k vyrovnání energetických špiček během dne:
A

průtočné vodní elektrárny

B

akumulační vodní elektrárny

C

přečerpávací vodní elektrárny

7
Produktem pyrolýzy dřeva není:
A

pyrit

B

pyrolýzní olej

C

dřevěné uhlí

8
Průměrné tepelné čerpadlo dodá na 1kWh vložené elektrické energie:
A

1 kWh tepelné energie

B

3-4 kWh tepelné energie

C

6-7 kWh tepelné energie

9
Který typ zásobníku dokáže při stejném objemu uchovat nejvíce tepla:
A

akumulátor s vodní náplní

B

akumulátor plněný štěrkem

C

akumulátor využívající skupenského tepla látek

10
Pod pojmem „smart grid“ (chytrá síť) se rozumí:
A

počítačová síť na univerzitě

B

inteligentní samo se monitorující a regulující distribuční síť elektřiny

C

nová generace rybářských sítí

*

*

Energetická agentura zlínského kraje, o.p.s. Zlínský kraj Investice do rozvoje vzdělávání
© 2024 DVPP - Další vzdělávání pedagogických pracovníků