Profesní vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti energetiky

Šetrná jízda

Doprava je jedním z nejvýznamnějších sektorů ekonomiky. V důsledku neustále rostoucích objemů přepravy osob i zboží jsou přetěžovány stávající komunikace, roste také zátěž na životní prostředí a navíc dochází s postupným vyčerpáváním ložisek fosilních paliv k růstu cen pohonných hmot. To jsou hlavní důvody, proč spolu s permanentním vylepšováním dopravních technologií nabývá na významu i výuka řidičů k bezpečné a úsporné jízdě. Velký důraz se přitom klade na mladou generaci, která bude nucena své chování v této oblasti oproti zavedeným zvyklostem dramaticky změnit. K tomu je zapotřebí zkvalitnit a utřídit znalosti získané v průběhu vzdělávání prostřednictvím dobře profesně vybavených pedagogických pracovníků základních i středních škol.

Pro studenty středních škol a učilišť, kteří jsou na prahu získání řidičského oprávnění (mopedy, automobily) je význam výuky šetrné jízdy nezpochybnitelný. Žáci základních škol vstupují do dopravního provozu jako chodci, cyklisté a pasažéři (autobusy, osobní vozy). Výuka šetrné jízdy poskytne těmto žákům užitečný základ správných návyků při řízení vozidel, který uplatní v pozdějším věku, ale hlavně umožní šířit zásady úsporné jízdy skrze děti i do jejich rodin.

Partnery a spolutvůrci programu jsou Střední odborná škola Josefa sousedíka Vsetín a Střední škola – Centrum odborné přípravy Kroměříž.

Energetická agentura zlínského kraje, o.p.s. Zlínský kraj Investice do rozvoje vzdělávání
© 2024 DVPP - Další vzdělávání pedagogických pracovníků