Profesní vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti energetiky

Co je cílem

Cílová skupina zahrnuje pedagogy základních (1. i 2. stupeň) a středních škol (SOŠ, SOU, gymnázia), neboť téma úsporné a bezpečné jízdy má význam pro žáky a studenty ve věku od 7 – 19 let. Cílová skupina pedagogů si svou účastí v projektu výrazně zkvalitní své znalosti o šetrné jízdě, bude moci nově získané znalosti využívat ve svém profesním i běžném životě, a tím svým osobním příspěvkem napomoci udržitelnému rozvoji. Pedagogové budou pracovat s širokou věkovou skupinou, proto je doprovodný text programu dostatečně rozsáhlý, aby si mohli vybrat části vhodné k doplnění svých předmětů pro žáky/studenty dané věkové kategorie.

Energetická agentura zlínského kraje, o.p.s. Zlínský kraj Investice do rozvoje vzdělávání
© 2024 DVPP - Další vzdělávání pedagogických pracovníků