Profesní vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti energetiky

Obnovitelné zdroje energie

Termín obnovitelné zdroje energie (OZE) je v dnešní době hojně využíván v nejruznejších oblastech. Mužeme se s ním potkat v souvislosti s hrozbou vycerpání fosilních zdroju, znecištením životního prostredí i politikou Evropské unie (EU) zamerenou na prevenci klimatických zmen spojených s emisemi skleníkových plynu. V tomto programu, urceném pro pedagogické pracovníky základních a stredních škol, jsou popsány základní pojmy týkající se výroby energie, jednotlivé druhy obnovitelných zdroju energie, príklady techto zdroju ve Zlínském kraji, úlohy a cvicení využitelné pri výuce i nástin budoucího vývoje v této oblasti.

Partnery a spolutvůrci programu jsou Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, Střední průmyslová škola Zlín a Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod.

Energetická agentura zlínského kraje, o.p.s. Zlínský kraj Investice do rozvoje vzdělávání
© 2024 DVPP - Další vzdělávání pedagogických pracovníků