Profesní vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti energetiky

Co je cílem

Cílová skupina (pedagogové základních a středních škol) si svou účastí v projektu výrazně zkvalitní své znalosti o obnovitelných zdrojích energie (OZE) a bude moci nově získané znalosti využívat ve svém profesním životě, neboť dané téma bude získávat na významu (environmentální vlivy, energetická bezpečnost,…) a proto je třeba budovat a udržovat povědomí o OZE již od školního věku. Velmi důležitým přínosem však bude i možnost využití získaných konkrétních znalostí a dovedností v běžném životě, a tím svým osobním příspěvkem napomoci udržitelnému rozvoji.

Energetická agentura zlínského kraje, o.p.s. Zlínský kraj Investice do rozvoje vzdělávání
© 2024 DVPP - Další vzdělávání pedagogických pracovníků