Profesní vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti energetiky

Co je cílem

Velký důraz se v poslední době klade na mladou generaci, která bude nucena své chování v této oblasti oproti zavedeným zvyklostem dramaticky změnit. K tomu je zapotřebí zkvalitnit a utřídit znalosti získané v průběhu vzdělávání prostřednictvím dobře profesně vybavených pedagogických pracovníků. Cílová skupina si svou účastí v projektu výrazně zkvalitní své znalosti o energetické efektivitě a bude moci nově získané znalosti využívat ve svém profesním životě. Velmi důležitým přínosem však bude i možnost využití získaných konkrétních znalostí a dovedností v běžném životě a tím svým osobním příspěvkem napomoci udržitelnému rozvoji. Současně Česká republika zavádí Evropskou legislativu v oblasti tepelně technických vlastností budov. Na budovy jsou kladeny vyšší požadavky než tomu bylo v minulosti a proto je potřeba seznámit pedagogy se současnou legislativou i novými technologiemi uplatňovanými ve stavebnictví.

Energetická agentura zlínského kraje, o.p.s. Zlínský kraj Investice do rozvoje vzdělávání
© 2024 DVPP - Další vzdělávání pedagogických pracovníků