Profesní vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti energetiky

Informace o výuce

Energetická efektivita a úspory

Hodin

Přednáška
Vysvětlení základních pojmů

 • vysvětlení pojmu efektivita,
 • efektivita jako proces,
 • postoj Evropské unie k efektivitě

0,5

 01_EEaU
Energie a jejich zdroje pro dané oblasti využití. Efektivita výroby, přeměny a transportu energie

 • rozdělení zdrojů energie,
 • popis jednotlivých typů zdrojů,
 • efektivita výroby energie,
 • transport energie

0,5

 02_EEaU
Popis energetických distribučních soustav (zemní plyn, elektrická energie, centrální zdroje tepla)

 • popis plynárenské soustavy (tranzitní soustava, vnitrostátní soustava, skladování a distribuce ke spotřebiteli),
 • podrobný popis elektrizační soustavy (výroba, přenos, distribuce, spotřeba),
 • Centrální zásobování teplem (zdroje a sítě)

1,0

 03_EEaU
Energetická náročnost budov

 • právní rámec,
 • přenos tepla v domě a mimo něj,
 • stavební konstrukce,
 • seznámení s druhy vytápění a současných možnostech větrání a výměny vzduchu (rekuperace)

1,0

 04_EEaU
Legislativa (průkaz energetické náročnosti)

 • seznámení s průkazem energetické náročnosti budovy,
 • vysvětlení energetického štítku obálky budovy,
 •  srovnání ENB a ESOB a možné východiska

0,5

 05_EEaU
Rozdělení staveb podle energetické náročnosti (standardní, nízko-energetické, pasivní), technologie a postupy snížení spotřeby energie

 • podrobné rozebrání nízkoenergetického domu,
 • technologie novostaveb,
 • projektování,
 • stavební konstrukce,
 • větrání a vytápění,
 • úsporné spotřebiče,
 • nové stavební technologie (dřevostavby)

1,0

 06_EEaU
Energetický management

 • vysvětlení základních pojmů,
 • nástroje energetického managementu,
 • EN 16001,
 • oblasti aplikace energetického managementu,
 • přínosy krátkodobé a dlouhodobé,
 • monitoring a targeting

1,0

 07_EEaU
Hospodaření s energií v domácnosti i ve velké organizaci. Jak dosáhnout energetických úspor v běžném životě, energeticky úsporné spotřebiče, tipy jak úpravou chování dosáhnout úspor

 • pasivní a aktivní opatření u rodinných domů,
 •  hospodaření s energií v nevýrobních organizacích,
 • hospodaření s energií v nákupních a skladovacích objektech,
 • hospodaření s energií ve výrobních a zemědělských organizacích

1,0

 08_EEaU
Možnosti financování úsporných opatření a jejich ekonomická návratnost

 • aplikace programu zelená úsporám,
 • možnosti čerpání dotací z operačního programu životního prostředím,
 • základní ekonomické ukazatele,
 • podrobné ekonomické vyhodnocení

0,5

 09_EEaU
Zhodnocení semináře

 • praktické cvičení
 • vyplnění evaluačního dotazníku
 • zodpovězení doplňujících dotazů pedagogů

1,0

 Praktické cvičení
Celkem hodin

8,0

 Skripta

Ukázka pomůcek k výuce:

   

Bezdrátové měření teploty, vlhkosti a obsahu CO2 v místnostech s možností připojení k PC

Luxmetr – pro kontrolu správného osvitu pracovní plochy

   

Teploměr pro bezdotykové měření (IR) a dotykové měření (sonda, klešťově)

Průtokoměr s okamžitým odečtem

   

Multimetr – s průběhovým měřením proudu, napětí, příkonu

Lihový teploměr s možností záznamu nejvyšší a nejnižší teploty

Další zajímavé stránky a odkazy

Energetická agentura zlínského kraje, o.p.s. Zlínský kraj Investice do rozvoje vzdělávání
© 2024 DVPP - Další vzdělávání pedagogických pracovníků