Profesní vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti energetiky

Aktuality

12.1.2013
Energetická náročnost budov - Novelizací zákona č. 406/2000 Sb., o hodpodaření s energií zákonem č. 318/2012 Sb., jsou stavebníkům, resp. vlastníkům budov ukládány povinnosti plnit požadavky na energetickou náročnost budov a její snižování. Celkový... více
5.1.2013
Vyšla nová vyhláška č. 441/2012 Sb.o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie - Vyhláška č. 441/2012 Sb vešla v platnost 1.1.2013  a stanovuje minimální účinnost užití energie pro výstavbu nové výrobny elektřiny nebo tepla nebo pro výrobnu elektřiny nebo tepla, u které se... více
29.11.2012
Konference k využívání odpadů ve Zlínském kraji - Energetická agentura Zlínského kraje pořádá krajskou konferenci na téma Energetické využití odpadů, která se bude konat 11.prosince 2012 od 9:30 hodin v Mayově sálu Kongresového centra REC Group ve Starém... více
15.10.2012
Kalkulátor dodavatelů zemního plynu - Kalkulátor dodavatelů zemního plynu naleznete zde: http://kalkulator.tzb-info.cz/cz/dodavka-zemniho-plynu-vyber-kraje Po výběru příslušného kraje následuje tabulka zadání základních parametrů odběru: Po vyplnění tabulky stačí stisknout tlačítko „Porovnat nabídky“. Poté udividíte seznam dodavatelů vč.... více
10.9.2012
Kalkulátor dodavatelů elektrické energie - Kalkulátor naleznete zde: http://kalkulator.eru.cz/ Kalkulátor nabízí možnost výpočtu jak pro domácí odběry tak pro firemní odběry z nízkého napětí. Po vyplnění první strany lze listovat v záložkách „Porovnání nabídek dodavatelů“... více
18.8.2012
Projekt instalace fotovoltaického systému na objekt Obecního úřadu v Korytné - Na střechu Obecního úřadu Korytná bylo dle projekové dokumentace instalováno 117 ks fotovoltaických panelů typu CS6P-230 od firmy Canadian Solar o celkovém výkonu 26,91 kWp. Fotovoltaický systém za první měřený... více
Energetická agentura zlínského kraje, o.p.s. Zlínský kraj Investice do rozvoje vzdělávání
© 2024 DVPP - Další vzdělávání pedagogických pracovníků