Profesní vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti energetiky

Aktuality

5.1.2017
Průvodce přístupu k datům pro akční plány pro udržitelnou energii - Energetická data jsou zásadní pro identifikaci trendů v ekonomicky prioritních oblastech k zacílení energetické politiky takovým způsobem, aby došlo ke zlepšení energetické efektivity a zvýšení rozmístění obnovitelných zdrojů energie. Tato opatření mohou... více
2.12.2016
Poslanci dnes schválili novelu zákona o ochraně přírody a krajiny ústavní většinou, zákon míří do Senátu - Po více než roce projednávání v Poslanecké sněmovně  došlo 2.12.2016 na hlasování o novele zákona o ochraně přírody a krajiny, která se zaměřuje výhradně na novelizaci částí zákona o národních... více
24.11.2016
Odpad je materiál a v ideálním případě vůbec nevzniká - V rámci Evropského týdne pro snižování množství odpadů uspořádalo Ministerstvo životního prostředí informační seminář určený obcím pod názvem „Předcházení vzniku odpadů v obcích a možnosti financování z Operačního programu Životní... více
24.10.2016
Senát dnes schválil novelu zákona o ochraně ovzduší - Cílem novely je posílení ochrany ovzduší a tím i lidského zdraví před znečišťujícími látkami. Vedle přímých kontrol kotlů provozovaných v domácnostech zavádí přísnější imisní limit pro jemné prachové částice s... více
6.9.2016
Nabídka kurzů pro školy - Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, nabízíme Vám akreditované kurzy pro pedagogy, realizované v rámci udržitelnosti projektu Energetická efektivita v souvislostech vzdělávání. Tyto kurzy jsou pořádány v rámci Operačního programu Vzdělávání pro... více
5.9.2016
MŽP podpoří environmentální programy pro žáky mateřských, základních a středních škol - Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo další výzvu z Národního programu Životní prostředí zaměřenou na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Dotace jsou tentokrát určeny na podporu denních a pobytových výukových programů a... více
Energetická agentura zlínského kraje, o.p.s. Zlínský kraj Investice do rozvoje vzdělávání
© 2024 DVPP - Další vzdělávání pedagogických pracovníků