Profesní vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti energetiky

Nabídka kurzů pro školy

Publikováno: 6.6.2017

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli,

nabízíme Vám akreditované kurzy pro pedagogy, realizované v rámci udržitelnosti projektu Energetická efektivita v souvislostech vzdělávání.

Tyto kurzy jsou pořádány v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost  pod názvem „Energetická efektivita v souvislostech vzdělávání“ realizovaného naší agenturou.

V rámci projektu je možný výběr z těchto kurzů:

1) Obnovitelné zdroje energie

2) Energetická efektivita a úspory

3) Šetrná jízda

Absolventi kurzu obdrží školící materiály v tištěné podobě obsahující skripta, přednášky a totéž v digitální podobě na CD na podporu výuky jednotlivých témat na základních a středních školách.

Součástí kurzu je i předvedení pomůcek pro výuku včetně zaškolení  pedagogů pro jejich použití ve výuce.

Energetická agentura tyto sady pomůcek v hodnotě 20 tis. Kč (jedna sada pomůcek na jedno téma)  na vyžádání půjčuje školám ve Zlínském kraji. Jedná se o přenosné sady – funkční model solárního systému pro ohřev teplé vody, funkční model pro demonstraci výroby elektřiny pomocí palivového článku (vodík a methanol) a sadu měřících přístrojů pro zjištění např. kvality prostředí  v jednotlivých učebnách – měřidlo CO2 , teploměry venkovní a vnitřní, průtokoměr, vlhkoměr, luxmetr, multimetr.

Každý model a  sada rovněž obsahují seznam vhodných úloh pro řešení v hodinách.

Po absolvování kurzu obdrží účastníci certifikát.

V případě zájmu o tyto kurzy nás prosím kontaktuje na e-mailové adrese jan.vidomus@eazk.cz

Součástí kurzu budou i informace o možnostech aktuálních dotací nejen na obnovitelné zdroje, ale i na zateplování budov.

Energetická agentura zlínského kraje, o.p.s. Zlínský kraj Investice do rozvoje vzdělávání
© 2024 DVPP - Další vzdělávání pedagogických pracovníků